fbpx

Cześć!

Witam Cię na stronie, na której znajdziesz moja Politykę Prywatności czyli dokument, w którym zawarłam wszystkie informacje o tym, jakie Twoje dane osobiste przetwarzam i w jaki sposób w związku z moją działalnością. Zasady i informacje w nim zawarte oparłam na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) i ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zapraszam Cię do zapoznania się z nim.

Kto administruje Twoimi danymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, czyli: Katarzyna Ambroziak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FORMAT-KA Katarzyna Ambroziak z siedzibą przy ul. Goławickiej 1/24, 03-550 Warszawa, posługująca się numerem NIP: 113-258-34-53 oraz REGON: 520954760. Działalność wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

Jak możesz się skontaktować z Administratorem (ze mną)?

Adres mojej witryny internetowej to: https://kasiaambroziak.pl/

We wszelkich sprawach związanych z działaniem serwisu internetowego kasiaambroziak.pl skontaktować się możesz ze mną poprzez:

Jakie dane osobiste zbieram i dlaczego je zbieram?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail,
 • informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • szczegóły składanych zamówień,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • treść komentarzy / opinii dodanych na stronie.

W serwisie zbieram i przetwarzam Twoje dane osobowe oraz informacje o zachowaniu użytkowników serwisu. Wszystkie te dane są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
Serwis wykorzystuje również Twoje dane osobowe w następujących celach:

 •  Obsługa zapytań przez formularz,
 •  Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów,
 •  Realizacja zamówionych usług,
 • Prezentacja oferty lub informacji.

Poniżej wyszczególniam Ci wszystkie dane osobowe jakie zbieram i w jakim celu to robię:

Cel przetwarzaniaZakres danychPodstawa prawna
Kontakt z Tobą
 • adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości;
 • numer telefonu;
 • inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala mi na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala mi na realizację mojego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

Obsługa konta użytkownika

Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu

dodatkowo:

 • NIP
 • adres
 • dane o prowadzonej działalności gospodarczej

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia
Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych
 • dane dotyczące działalności gospodarczej
 • imię i nazwisko
 • adres
 • NIP
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy
 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • dane zawarte w treści reklamacji
 • numer rachunku bankowego
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
 • Wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania przeze mnie danych.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 • Wszystkie wyżej wymienione dane.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów).
Zarządzanie stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony
 • IP
 • zachowanie na stronie
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).
Wykorzystanie cookies na stronie
 • IP
 • zachowanie na stronie
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszego wizyty na stronie.
Zarządzanie profilami Administratora w social mediach
 • Dane widocznie publicznie w profilu użytkownika w serwisie społecznościowym. Szczegóły interakcji z użytkownikiem w ramach profilów w mediach społecznościowych.
Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.
Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)
 • Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.
Marketing własny
 • Informacje Anonimowe (szczegóły omówione w ramach definicji Informacji Anonimowych zawartej w polityce prywatności)
Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na pomiarowaniu i targetowaniu reklam w ramach marketingu własnych produktów lub usług.
Obsługa komentarzy / opinii
 • Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły komentarza / opinii.
Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na publikacji komentarza / opinii po uprzednim jego przesłaniu przez użytkownika.

Skąd pobieram dane?

Istnieją dwie możliwości pozyskiwania przeze mnie (serwis) Twoich danych :

1.  Przekazujesz mi je dobrowolnie, gdy:

 • rejestrujesz konto użytkownika,
 • składasz zamówienie,
 • przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy,
 • dodajesz komentarz lub opinię o produkcie,
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych.

Podanie tych danych zależy od Twojej decyzji, ale też w sytuacji kiedy dokonujesz zakupu w serwisie, bądź kontaktujesz się ze mną poprzez Formularz Kontaktowy jest niezbędne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z moich usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.

2. Poprzez dane dotyczące zachowań użytkowników, podlegające logowaniu i zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), a mechanizm strony gromadzi Twój adres IP.

Odbiorcy  Twoich danych:

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem strony Format-ka.pl oraz moich profili w mediach społecznościowych.
Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • LH.pl Sp. z o.o. – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze), w tym wysłania korespondencji e-mail (wysyłanie zapytań z formularza kontaktowego oraz maile ze sklepu dot. złożonych zamówień),
 • Kancelaria Podatkowa Tomasz Moch z siedzibą w Wyszkowie – biuro księgowe, świadczące usługi rozliczeń księgowych,
 • Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot – dostawca szybkich płatności internetowych,
 • InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków – firma kurierska realizująca przesyłki zakupionych produktów.

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 •  GA4 – Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe.
 •  Pixel Meta – narzędzie marketingowe.
 •  YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach.

W niektórych sytuacjach jako Administrator mam prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • ubezpieczyciele,
 • banki,
 • organy publiczne,
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.

Jak długo przechowuję twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel i nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat). Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową;
 • do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Informuję, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl.
 9. Prawo do wycofania zgody – oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres Administratora.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 • W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 • Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • W celu ochrony danych Operator LH.pl regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratowa do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

W jaki sposób dane pobierane są automatycznie?

Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona, a każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Ciasteczka (pliki cookies)

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są przeze mnie w następujących celach:

 •  utrzymanie Twojej sesji podczas korzystania z Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • do realizacji celów analitycznych (poprawa jakości funkcjonowania serwisu, badanie atrakcyjności jego poszczególnych elementów).

Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w zakładce „pomoc” przeglądarki lub dokumentacji przeglądarki internetowej. Zastrzegam,  że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Dodatkowo moja strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do moich profili społecznościowych, o których więcej wspomniałam powyżej;
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: GA4-Google Analytics, Piksel Meta.

Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies.

Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

Piksel Meta

Piksel Meta to narzędzie analityczne zintegrowane z witryną poprzez wdrożoną wtyczkę, który pozwala na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły mój serwis lub zainteresowane są moimi działaniami.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy. Dodatkowe informacje na temat tego narzędzia możesz znaleźć pod  linkiem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

GA4 – Google Analytics

GA4 – Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych, przy użyciu „pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług. Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Szczegóły dotyczące GA4 – Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=pl

Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Treści z zewnętrznych serwisów

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.).

Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakbyś odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jeśli posiadasz konto w danym serwisie zalecam wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach mojej strony, jeśli nie chcesz by serwis o tym wiedział.

Social Media

Prowadzę profile na platformach społecznościowych, a moja strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich.

Jestem Administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzam głównie w celu zarządzania moim profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach więc zachęcam Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzam danych gromadzonych przez platformy społecznościowe we własnych celach.

Wtyczki prowadzące do moich profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z moim profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z mojej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecam wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie prywatnym.

W ramach mojej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do moich profili na wskazanych poniżej platformach, załączam tutaj polityki prywatności tych platform, tak byś mógł się z nimi zapoznać: